Tại sao nên bảo mật 2 lớp cho facebook bán hàng? Bảo mật 2 lớp quan trọng như thế nào? Vâng chỉ khi bạn bị hack tài khoản. Lúc đấy bạn mới hiểu được, những việc bảo mật thông thường có tác dụng to lớn như thế nào. Cùng Maxseo thực hành bảo mật tài khoản facebook một...