Một ngày đẹp trời bạn check google analytics, và thấy thằng hơn một nửa traffic của bạn đã không cánh mà bay . Bạn...